اسکربلدفترچه راهنمای اسکربل فارسی

۱۳۹۹-۱۲-۱۲ ۲۲:۱۲به قلم بازیکوش6
https://bazikoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/WhatsApp-Image-2020-04-13-at-18.22.58-e1615275610785.jpeg

ویدیوی آموزشی بازی اسکربل   بازی اسکربل فارسی دارای دو دفترچه راهنماست: دفترچه راهنمای شماره یک در شانزده صفحه با چاپ رنگی که در آن، نحوه انجام بازی آموزش داده شده است و دفترچه شماره دو با چاپ سیاه و سفید که به شناسنامه بازی، نحوه بازطراحی از انگلیسی به فارسی و نیز توضیحاتی فنی...

ویدیوی آموزشی بازی اسکربل

 

بازی اسکربل فارسی دارای دو دفترچه راهنماست: دفترچه راهنمای شماره یک در شانزده صفحه با چاپ رنگی که در آن، نحوه انجام بازی آموزش داده شده است و دفترچه شماره دو با چاپ سیاه و سفید که به شناسنامه بازی، نحوه بازطراحی از انگلیسی به فارسی و نیز توضیحاتی فنی درباره لغتنامه این بازی اختصاص دارد. آنچه در ادامه می‌آید، محتوای دفترچه راهنمای اسکربل فارسی اصلی است.

اجزای بازی

 • صفحه بازی

صفحه اسکربل فارسی بازیکوش

صفحه بازی

 • صد کاشی حروف + دوکاشی صفر

مهره های اسکرابل فارسی بازیکوش اسکربل

 کاشی‌ها

 • کیسه کاشی‌هاکیسه حروف اسکربل فارسی بازیکوش

 کیسه بازی

 • چهار طاقچهطاقچه اسکرابل فارسی بازیکوش

 طاقچه‌ها

 • ده کاشی اضافی (زاپاس)

هدف

ساختن کلمات معنادار روی صفحه و کسب بیشترین امتیاز بر اساس امتیازات نوشته‌شده روی کاشی‌ها و ضرایب تعیین‌شده روی صفحه.

دستورالعمل بازی

برای تعیین نفر اول قرعه‌کشی کنید!

برای آنکه معلوم شود چه کسی باید بازی را شروع کند، هر یک از بازیکنان یک کاشی از کیسه بیرون می‌کشد. هر کس به «الف» نزدیک‌تر باشد، بازی را شروع می‌کند.

 • اگر کسی کاشی صفر بیرون آورد، شروع‌کننده بازی اوست.
حالا قبل ازشروع بازی 
 • هر یک از بازیکنان هفت کاشی را از کیسه بیرون می‌کشد و روی طاقچه خودش می‌چیند.
 • حالا هر کدام از بازیکنان به کاشی‌هایشان نگاه می‌کنند تا ببینند چطور می‌توانند با ترکیب آنها یک کلمه معنادارِ دو تا هفت حرفی بسازند.

دفترچه راهنما اسکربل: طاقچه و حروف

دفترچه راهنمای اسکربل فارسی : طاقچه اولیه

آغاز بازی با حرکت بازیکن اول

بازیکن اول باید کلمه‌اش را به شکل افقی (از راست به چپ) یا عمودی  (از بالا به پایین) طوری در صفحه بچیند که یکی از حروف آن کلمه از خانه مرکزی ستاره عبور کند.

دفترچه راهنمای اسکربل فارسی: خانه مرکزی ستاره

خانه مرکزی ستاره

سپس امتیازاتی را که روی هر کاشی نوشته شده را با هم جمع می‌کند و چون آغازگر بازی بازی بوده، حاصل‌جمع را ضرب‌در دو می‌‌کند و این عدد را در برگه ثبت امتیازات زیر نام خودش یادداشت می‌کند.

محاسبه امتیازات: اسکربل فارسی بازیکوش

دفترچه راهنمای اسکربل فارسی: آغاز بازی از خانه ستاره

سپس به تعداد کاشی‌هایی که روی صفحه گذاشته، کاشی‌های جدیدی از کیسه بیرون می‌کشد و روی طاقچه‌اش می‌چیند. به این ترتیب هر بازیکنی در طول بازی همواره هفت کاشی روی طاقچه‌اش دارد.

دفترچه راهنمای اسکربل فارسی: طاقچه و حروف
 طاقچه دوم
حالا بازیکن دوم!

نفر دوم می‌تواند هر چند تا کاشی (یعنی از یک تا هفت کاشی) که می‌خواهد بازی کند؛ فقط با این شروط:

 1. حتما با اتصال به حداقل یکی از کاشی‌های روی صفحه بازی کند.
 2. هر کلمه جدیدی روی صفحه ساخته شد، معنادار باشد.
دفترچه راهنمای اسکربل فارسی: طاقچه و حروف بازیکن دوم
طاقچه و حروف بازیکن دوم
دفترچه راهنما اسکرابل فارسی: بازیکن دوم اسکربل
خانه‌دار: ۵+۱۱+۱+۱+۱+(۲*۱)=۱۲
دفترچه راهنمای اسکرابل فارسی: بازیکن دوم اسکربل
کارخانه:۳+(۲*۱)+۱+۵+۱+۱+۱=۱۴
دفترچه راهنمای اسکرابل فارسی: بازیکن دوم اسکربل
آمار:۱+(۱*۲)+۱+(۱*۲)=۶

آخ: ۶؛ ما: ۳؛ آن: ۲؛ ره: ۳؛

جمع کل:۶+۶+۳+۲+۳=۲۰

بنابراین اگر کلمه بازیکن دوم به کاشی‌های موجود روی صفحه وصل نشود (مثل تصویر زیر۱) یا باعث تشکیل کلمه جدیدی شود که معنادار نیست (مثل تصویر۲)، در هر دو حالت حرکتش اشتباه است.

دفترچه راهنما اسکربل: جایگذاری اشتباه حروف روی صفحه
جایگذاری اشتباه حروف روی صفحه

چنین حرکاتی مجاز نیست و بازیکن باید مجددا تلاش کند کلمه‌ای مانند تصویر زیر بسازد:

دفترچه راهنما اسکربل: جایگذاری صحیح کلمات روی صفحه
جایگذاری صحیح کلمات روی صفحه

بازیکن دوم نیز پس از ساخت کلمه خود، امتیازش را به صورت ستونی زیر اسم خود می‌نویسد و تعداد حروف ناقصش تا عدد هفت را از کیسه برمی‌دارد. همین کار مرتباً ادامه پیدا می‌کند و بازیکنان مرتباً امتیازشان را ثبت می‌کنند تا کل حروف کیسه پایان یابد و امتیازشماری نهایی انجام شود.

بعد از تمام شدن همه کاشی‌های درون کیسه، اولین کسی که بتواند کل کاشی‌های روی طاقچه‌اش را به صفحه منتقل کند (مثلا پویا)، پایان‌بخش بازی خواهد بود. در این حالت بازیکنان دیگر (آرش، کیمیا و مریم) جمع امتیازات کاشی‌های باقیمانده‌شان را به پویا می‌دهند و به همان مقدار از امتیاز خودشان کم می‌شود. اکنون امتیازات را جمع می‌زنند تا برنده نهایی مشخص شود.

روش محاسبه امتیازات

در محاسبه امتیازات هر نوبت، علاوه بر امتیاز کاشی‌ها، باید به ضریب‌های روی صفحه هم توجه کنید؛ به این ترتیب:

دفترچه راهنما اسکربل: حرف ضرب در 2

هر حرفی که برای اولین بار روی این خانه قرار بگیرد، امتیازش ضرب در دو می‌شود.

 

دفترچه راهنما اسکربل: حرف ضرب در 3

هر حرفی که برای اولین بار روی این خانه قرار بگیرد، امتیازش ضرب در سه می‌شود.

پس اگر کسی مثلا کلمه (خانه) را طوری بسازد که حرف «خ» روی خانه (حرف * ۲) قرار گیرد، امتیازش به جای ۸، می‌شود ۱۳.

 

دفترچه راهنما اسکربل: کلمه ضرب در 2

هر کلمه‌ای که یکی از حروفش برای اولین بار در این خانه قرار گیرد، امتیاز کل آن کلمه ضرب در ۲ می‌شود.

 

دفترچه راهنما اسکربل: کلمه ضرب در 3

هر کلمه‌ای که یکی از حروفش برای اولین بار در این خانه قرار گیرد، امتیاز کل آن کلمه ضرب در ۳ می‌شود.

بدین‌ترتیب اگر کسی (خانه) را به گونه‌ای بسازد که حرف «ه» روی خانه (کلمه * ۳) قرار بگیرد، امتیازش به جای ۸، می‌شود: ۲۴.

حالا اگر (خانه) طوری چیده شود که حرف «خ» روی  (حرف * ۲) قرار گیرد و «ه» روی (کلمه * ۳)، امتیازاین کلمه به ۳۹ می‌رسد.

* این امتیازات فقط برای اولین کسی است که از این خانه‌ها استفاده می‌کند و نفرات بعدی که با استفاده از این خانه‌ها کلمات جدیدی می‌سازند، بابت این خانه‌ها امتیاز اضافه‌ای نمی‌گیرند.

قانون بینگو

اگر کسی بتواند در یک حرکت، همه هفت حرفش را روی صفحه قرار دهد و یک کلمه معنادار بسازد، پنجاه امتیاز اضافی می‌گیرد!

کاشی صفر

دو کاشی بدون حرف و با امتیاز صفر در بازی هست که هیچ‌گاه خودشان امتیازی ندارند؛ ولی کمک می‌کنند که کلمات ناقصتان را کامل کنید. بنابراین این کاشی‌ها بخت شما را برای ساخت واژگان طولانی و به ویژه بینگو بسیار افزایش می‌دهند.

واژه‌های قابل قبول

هر کلمه مستقلاً معنادار و رایج در متون فارسی

مثلا:

اسامی اشیا، جانداران، شهرها و کشورها: میز، بامبو، پاندا، شیراز، بلژیک و…

نام و نام‌ خانوادگی اشخاص: ساغر، ملیکا، حمید، جمشید، حمیدی، رحیمی و…

صفت‌ها: سبز، دور، عصبانی و…

افعال در حالات مصدری و صرفی تک بخشی: رفتن، دیدن، خواستن، می‌رفتم، ببینید، نخواهند، گیرم و…

سایر واژه‌های معنادار: فلسفه، نشاط، جامعه، معیار و…

ضمایر، حروف ربط، قیدها و اداتِ تک‌بخشی: این، او، من، را، همان، پس، چرا، کجا، یک و…

واژگان غیرفارسی پرکاربرد که در فارسی به صورت یک کلمه واحد شناخته می‌شوند (هرچند در زبان اصلی دوکلمه‌ای یا بیشتر باشند): هلی‌کوپتر، تلویزیون، اینترنت، بین‌الملل، لیکن، ایضا و…

واژه‌های غیرقابل‌قبول

واژه‌های محاوره‌: همون، تهرون، بشین، فرمون، خوندن، نمی‌خواد، پسره و…

واژه‌های غیرفارسی کم‌کاربرد (واژگانی که کاربرد معادل فارسی انها رایج‌تر است): تسک، فان، تاچید، هکذا، ثمّ، علیهذا و…

افعال و قیدهای چندبخشی (دارای کاراکتر فاصله): خواهند آمد، باد زدن، به طور خاص و…

نام و نام ‌خانوادگی غیرفارسی: جولیا، گابریل، جیسون، رابرتسون، واتسون و…

کلمات مخفف: ناجا، ناسا، ایرنا، ایسنا، نزاجا، پهپاد و…

کلمات ناقص از جمله پسوندها و پیشوندها: هایی، ترین، کده، گانه، مند، وند، پسا، پیرا، ترا و…

کلمات موقوف المعانی (کلماتی که به تنهایی معنای کاملی ندارند): کشورهای، آقای، گذاری، رسانی، آوری، شناسی، جانبه، گذاران و…

اسم حروف: الف، جیم؛ ایکس، دبلیو و…

غلط‌های املایی: تعقییر، مطمعن، نامرعی، حاظر و…

کلمات مورد اختلاف

در حین بازی، اگر بازیکنی کلمه‌ای بسازد که مورد اعتراض بازیکن دیگر قرار گیرد، کار به چالش می‌کشد. یعنی دو طرف می‌پذیرند که کلمه را در یک واژه‌نامه یا فهرست لغات که از اول بر سر آن توافق کرده‌اند، جست‌وجو کنند.

اگر کلمه مورد اختلاف در واژه‌نامه یافت نشد، بازیکنی که آن کلمه را چیده باید حروف را جمع کند و نوبت خود را به حریف بدهد.

ولی اگر کلمه در واژه‌نامه موجود باشد، کلمه قبول است و بازیکنی که درخواست بازبینی داده، نوبت خود را از دست خواهد داد.

انتخاب واژه‌نامه به توافق بازیکنان است؛ اما می‌توانند برای راحتی، از امکان جست‌وجو در نرم‌افزار کمکی «اسکربل» استفاده کنند.

بازی با کمک نرم‌افزار همراه

بازی اسکربل اصولا نیاز به نرم‌افزار خاصی ندارد و تنها لوازم جانبیِ مورد نیاز آن یک کاغذ و یک خودکار است. به همین دلیل است که از زمان اختراع این بازی تا امروز بازیکنان همواره با همین وسایل ساده بازی کرده‌اند.بااین‌حال، استفاده از یک نرم‎‌افزار کمکی در کنار بازی مزایایی دارد که موجب می‌شود این گزینه از چند جهت مورد توجه قرار گیرد:

نرم افزار همراه اسکربل

دفترچه راهنمای اسکربل فارسی: نرم‌افزار همراه

یادداشت کردن امتیازها

اگر به هر دلیلی در زمان بازی دسترسی به کاغذ و قلم نداشته باشید، نرم‌افزار اسکربل بازیکوش به کمک شما می‌‌آید. شما می‌توانید با خیال راحت و به همان سادگی امتیازهایتان را در نرم‌افزار ثبت کنید.

جمع زدن امتیازها

در پایان هر بازی، جمع زدن امتیازها کاری نسبتا زمان‌بر است. با استفاده از نرم‌افزار  همراه اسکربل، بازیکنان در تمام طول بازی از حاصل‌جمع امتیازهایشان آگاه هستند و به محض پایان بازی هم مجموع امتیازات هر بازیکن اعلام می‌شود.

ثبت و ضبط امتیازها

این نرم‌افزار پس از پایان هر بازی امتیازهای تمام بازیکنان را ثبت و ضبط می‌کند و می‌تواند بهترین رکوردها را در زمینه‌‌های مختلف (بیشترین امتیاز، بهترین کلمه ساخته شده، بیشترین بردها و…) نمایش دهد.

بازی زمان‌بندی

بعضی از انواع بازی اسکربل نیاز به یک ساعت شنی یا یک ساعت شطرنجی دارند تا بتوان زمان بازی هر یک از بازیکنان را نگاه داشت. تهیه ساعت شنی یا ساعت شطرنج برای همه مقدور نیست؛ به همین دلیل این ساعت‌ها در نرم‌افزار همراه اسکربل شبیه‌سازی  شده‌اند. بازیکنان می‌توانند در ابتدای کار مشخص کنند که می‌خواهند یک بازی ساده (بدون ساعت) انجام دهد یا ترجیح می‌دهند هر یک از بازیکنان در هر نوبت، زمان مشخصی برای بازی کردن داشته باشد ( بازی زمان‌مند، که شبیه‌سازی‌شده ساعت شنی است)،یا اینکه می‌خواهند یک بازی سرعتی با محدودیت ۲۵ دقیقه‌ برای کل بازی هر یک از بازیکنان انجام دهند ( رالی دونفره، که شبیه‌سازی شده ساعت شطرنج است).

نرم افزار اسکرابل فارسی

ذخیره بازی

در مواردی ممکن است یک بازی ناتمام رها شود؛  در این مواقع می‌توان به کمک نرم‌افزار از صفحه بازی عکس گرفت و امتیازات را ذخیره کرد تا وقتی بازیکنان خواستند بازی قبلی را ادامه دهند به راحتی بتوانند صفحه بازی را از روی تصویر ذخیره شده بازچینی کنند و بازی را در نرم‌افزار ادامه دهند.

جست‌وجوی واژگان مشکوک

در زبان انگلیسی دیکشنری‌های خاصی برای استفاده در بازی اسکربل طراحی شده تا در مورد کلمات بحث‌برانگیز بتوان به آنها مراجعه کرد.چنین واژه‌نامه‌ای در زبان فارسی وجود ندارد. بنابراین، تیم بازیکوش در تلاش است تا با تهیه یک واژه‌نامه استاندارد برای اسکربل فارسی، این مشکل را از پیش روی فارسی‌زبانان بردارد. اکنون در نرم‌افزار واژه‌نامه‌ای با حدود ۵۰هزار کلمه از پرکاربردترین واژگانِ به کار رفته در متون فارسی تعبیه شده است که ‌می‌توان در موارد مشکوک از آن استفاده کرد. این واژه‌نامه مرتبا به روز می‌شود و دامنه واژگان آن توسعه می‌یابد. در هر سه نوع بازیِ مورد استفاده در نرم‌افزار (ساده، مسابقه زمان‌دار، و رالی دونفره) امکان جست‌وجوی واژگان (با استفاده از دکمه جست‌وجو) فراهم شده است.

همه امکانات فوق به شکلی آسان‌یاب و کاربرپسند در نرم‌افزار تعبیه شده‌اند و بازیکنان به‌راحتی می‌توانند از امکانات آن استفاده کنند.

فیلم آموزشی بازی اسکرابل را می‌توانید اینجا مشاهده کنید.

برای خرید اسکربل می‌توانید همین الان از این لینک اقدام کنید.

6 نظر

 • پینگ بک: معرفی و آموزش بازی اسکربل (Scrabble) | فروشگاه عجیب تو جیب | AJiBTooJiB

 • محمد

  ۲۵/۰۸/۱۴۰۰ در ساعت ۱۰:۴۸

  با سلام بنده این بازی رو تهیه کردم ولی روی کلماتی که میسازیم متاسفانه بیشتر مواقع توافق نمیشه چه رفرنسی برای کلمات معرفی میکنید

  پاسخ

  • بازیکوش

   ۲۶/۰۸/۱۴۰۰ در ساعت ۱۳:۰۸

   سلام بر شما.
   بله، میشود گفت مهمترین مسئله درباره اسکربل، لغتنامه مورد اجماع است.
   لغتنامه های رسمی، مثل دهخدا، معین یا عمید، هر کدام به دلیل قدیمی بودن و همینطور شامل کلمات منسوخ بودن، ضعفهایی دارند.
   یک راه حل مفید این است که بگویید کلمه ای که ساخته میشود، همزمان در هر سه لغتنامه اصلی فارسی، یعنی معین، عمید و دهخدا موجود باشد.
   اما خود ما نیز در نرم افزارمان، یک لغتنامه اولیه تهیه کرده ایم که شامل پنجاه هزار کلمه است. هرچند ناقص است و نیاز به تکمیل دارد، ولی میتواند بخش عمده ای از اختلافات را برطرف کند. حتما نرم افزار را نصب بفرمایید.
   با آرزوی شادترین ها.

   پاسخ

 • مجید انصاری

  ۰۸/۰۹/۱۴۰۰ در ساعت ۱۴:۱۱

  سلام
  من قبلا کالا اسکربل دو زبانه از شما خریداری کردم ولی فاقد دفترچه راهنما بود

  پاسخ

  • بازیکوش

   ۰۸/۰۹/۱۴۰۰ در ساعت ۲۰:۲۵

   سلام بر شما.
   از این بابت بسیار متاسف هستیم.
   لطفاً اطلاعات پستی خود را از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت دفترچه را تقدیم حضورتان کنیم.
   ضمنا این امکان هست که نسخه پی دی اف دفترچه را نیز از طریق ایمیل یا واتس آپ برای شما بفرستیم.
   با پوزش مجدد و تشکر از اطلاع‌رسانی.
   آرزومند لحظات شاد برای شما.

   پاسخ

 • سیدمنصور

  ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ در ساعت ۱۶:۵۷

  با سلام ممنون از کار خوبتون، واقعا اسکربل بازیه که جاش خالی بود.
  تو فکر ساخت یه بازی گوشی مشابه بودم، برای اطلاعات جستجو کردم شما رو روی ویکیپدیا دیدم، میخواستم.
  برای ساخت دلم میخواد از استاندارد پیروی کنم جای اینکه منم برم اعدادی برای خودم تعیببن کنم. چون دوگانگی به وجود میاد بین بازی ها که بنظرم جالب نیست.
  بخاطر همین میخواستم بگم اگه امکانش هست لطف کنید تعداد کاشی موجود از هر حرفو بهم بگید، من خودم بر مبنای امیتازشون اعدادی بدست آوردم، ولی خب نمیخوام با مال شما مغایرتی باشه یه وقت، آنلاین هم گشتم جایی این تعداد به چشمم نخورد.
  در زمینه دیکشنری پیشرفتی داشتید؟ من فعلا دارم از معین فعلا استفاده میکنم، خیلی برام عجیب و دردناک بود که یه دیکشنری آنلاین درست و حسابی فارسی و اپن سورس وجود نداره، من خودم ان شاءالله اگه کارو تونستم به سرانجام برسونمو اپن سوس میزارم مردم بتونن استفاده کنن.
  خیلی ممنون

  پاسخ

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

پنج − سه =