اسکربلاصطلاح‌شناسی اسکربل

۱۳۹۹-۰۷-۲۲ ۹:۰۷به قلم بازیکوش0
https://bazikoosh.com/wp-content/uploads/2020/10/شدشلقشئ.jpg

اصطلاح‌شناسی اسکربل فارسی بازیکوش آلفاگرام (alphagram) وضعیت مرتب‌نشده یک دسته از حروف؛ مثلاً «ران‌ب‎ا» که آلفاگرام «باران» است. آناگرام (Anagram) کلمه ای که حروفش، با حروف کلمه‌ای دیگر یکسان است؛ مثلاً «ستم» آناگرامِ «سمت» است. بالانس طاقچه (rack balance) بازیکن طوری بازی کند که بیشتر حروفش روی طاقچه باقی بماند تا بتواند در دور بعد،...

اصطلاح‌شناسی اسکربل فارسی بازیکوش

آلفاگرام (alphagram)

وضعیت مرتب‌نشده یک دسته از حروف؛ مثلاً «ران‌ب‎ا» که آلفاگرام «باران» است.

آناگرام (Anagram)

کلمه ای که حروفش، با حروف کلمه‌ای دیگر یکسان است؛ مثلاً «ستم» آناگرامِ «سمت» است.

بالانس طاقچه (rack balance)

بازیکن طوری بازی کند که بیشتر حروفش روی طاقچه باقی بماند تا بتواند در دور بعد، امتیاز بهتری بگیرد. اغلب این بدین معناست که حرف‌های خوش‌امتیاز حفظ شوند.

بینگو (Bingo)

هر کلمه‌ای که در آن از هر هفت حرف روی طاقچه استفاده شود، پنجاه امتیاز اضافی می‌گیرد.

کاشی‌های بینگوساز (Bingo-Prone Tiles)

گروهی از کاشی‌ها که می‌توانند یک بینگو بسازند. این اصطلاح اغلب برای توصیف پسوند‌ها یا پیشوندهای سه تا شش حرفی به کار می‌روند. برای مثال، «ب‌از» (برای کلماتی همچون بازبینی و بازداری) یا «گ‌رای‌ی» (برای کلماتی مثل شک‌گرایی) یا پسوند‌های جمع‌ساز مثل «ها» و «ان».

کاشی خالی (Blank)

یکی از دو کاشی‌ای که هیچ حرفی بر رویش چاپ نشده است. کاشی خالی، امتیازی ندارد، ولی به دلیل قابلیت آفتاب‌پرست‌گونه‌اش که می‌تواند نماینده هر حرفی باشد، غالباً باارزش‌ترین کاشی دانسته می‌شود. داشتن یک کاشی خالی، بخت بینگو را افزایش می‌دهد.

بینگوی خالی (Blank Bingo)

بینگویی که شامل یک کاشی خالی باشد.

سد کردن (Blocking)

بازی کردن کلمه‌ای که مانع ساخت یک واژه پر امتیاز از سوی رقیب شود.

لاف زدن (Bluffing)

به این معنا که آگاهانه یک کلمه غلط روی صفحه بچینیم. به امید آنکه رقیب متوجه اشتباه بودن آن نشود. این کار هیچ اشکالی ندارد و در واقع وظیفه رقیب است که غلط بودن آن کلمه را تشخیص بدهد.

بریل (Braille)

لمس کردن کاشی در کیسه به منظور بررسی اینکه کاشی، دارای چه حرفی است. این کار اکیداً ممنوع است.

درخواست بازبینی(Challenge)

بازیکن زمانی درخواست بازبینی می‌کند که فکر می‌کند یک کلمه قابل قبول نیست و در لغت‌نامه رسمی اسکربل وجود ندارد. رقیب کلمات مورد تردید را روی کاغذ می‌نویسد و اگر حتی یکی از کلمات مورد بازبینی غیرقابل قبول باشد. کل آن نوبت غیرقابل قبول است. آنگاه بازیکن باید کل حروفش را در آن نوبت از روی صفحه جمع کند و آن نوبت را می‌بازد. اگر همه کلمات قابل قبول باشند. آنگاه درخواست دهنده بازبینی، آن نوبت را از دست خواهد داد. در هر درخواست بازبینی، فقط یکی از طرفین، نوبت خود را از دست می‌دهد.

کاغذ بازبینی (Challenge Slip)

تکه‌ای کاغذ که کلمات مورد درخواست برای بازبینی، توسط یکی از بازیکنان بر رویش نوشته می‌شود.

صفحه بسته (Close Board)

برعکس صفحه باز، زمانی است که روی صفحه دیگر جایی برای بینگو زدن یا چیدن کلمات پر امتیاز وجود ندارد.

رفتار قهوه‌خانه‌ای (Coffee-housing)

انجام یک صحبت کوچک، شکستن انگشتان یا هر کاری به قصد پرت کردن حواس یا گمراه کردن رقیب انجام شود. این کار غیر اخلاقی است و در مسابقات، اکیداً ممنوع است. حرف زدن در طول مسابقه عموماً بی‌ادبانه در نظر گرفته می‌شود. مگر اینکه به امتیاز بازی مربوط باشد.

کارت امتیازات بازیکنان (Contestant Score Card)

بر روی این کارت، هریک از بازیکنان رکورد نتایج هر بازی را ثبت می‌کند؛ ازجمله نام و امضا دو طرف، بازیکن آغاز کننده بازی، امتیاز نهایی، اختلاف امتیاز دو طرف، حروف کاشی‌های صفر، و کلمات بازبینی‌شده.

شمارش کاشی‌ها (Count Tiles)

یکبار قبل از شروع بازی برای اطمینان از کامل بودن کاشی‌ها، یک بارهم دذ اواخر بازی برای اطلاع از اینکه چند کاشی در کیسه باقی مانده است. این ترفند برای بازیکنان حرفه ای و زیرک بسیار مهم است.

اصطلاح‌شناسی اسکربل

با کلیک روی اینجا اصطلاح‌شناسی اسکربل را در صفحه اینستاگرام ما هم ببینید.

مطلب مرتبط:

محاسبه امتیازات

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

پنج × یک =